استانداردهای اینفیوژن درمانی

گروه نویسندگان دانشکده عالی پرستاری انگلستان

در سالهای نه چندان دور هر گاه سخن از اینفیوژن دارو یا سرم می شد، فقط چند داروی انگشت شمار(مثل دوپامین و یا TNG ) در اذهان تداعی می شدولی پیشرفت های شگرف پزشکی در دو دهه اخیر پزشکان را بر آن داشت که ارزش بیشتری برای ثانیه ها قائل شوند و به این باور رسید که فیزیولوژی بدن انسان ، در عین ثبات ، دستخوش تغییرات لحظه ای و صدم ثانیه می باشد و اگر هدف فارماکولوژیک خاص مورد نظر باشد ، شاید کتر دارویی پیدا شود که نیاز به اینفیوژن نداشته باشد و حتی با آخرین رفرنس ها ، آمپی سیلین و جنتامایسین که داروهای روزمره اکثر بخش ها می باشد نیز حتماَ نیاز به اینفیوژن دارند .

این احتیاج مبرم سبب شد که محققان بخش تکنولوژی پزشکی به فکر ساخت دستگاهی بیفتند که تحویل منظم ، دقیق و بی خطر دارو به بدن انسان را انجام دهد و در اینجا بود که ابزارهای الکترونیکی اینفیوژن ( پمپ اینفیوژن و پمپ سرنگ ) پا به عرصه وجود نهاد . در این کتاب سعی شده است که در کنار استانداردها و قوانین حاکم بر اینفیوژن داروها به ابزارهای خاص این فرآیند نیز اشاره شود و کارآیی عملکرد و توانائی های این ابزار بیان شود ، در بخش دیگر تعدادی از داروهایی که نیاز به اینفیوژن دارند در قالب جداولی ارائه شده است و دوزاژ آن ذکر شده است . 

 

برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کتابهای انتشارات اعم از موجودی و قیمت جدید کتابها می توانید با شماره 09123058104 و یا به سایت www.tajanbook.ir   مراجعه فرمایید . با تشکر

/ 0 نظر / 20 بازدید